Translate
Talk to Us Latest News

Neglijan Semine semine | Mas 2015

Avokate blesi pesonel Florida

talk to an attorney 888.988.1774

×

Hialeah polis komante sou ofisye ki enplike aksidan

Atik sou entenet isit la

HIALEAH, Fla. (WSVN) - envestigasyon depatman Lapolis Hialeah la ap kontinye apwe yon jen fanm ki te enplike nan yon aksidan machin polis ki te enplike nan sevo a.

Nan Madi, Hialeah Lapolis te di ke ofisye a ki te enplike nan yon aksidan danjere pat koze aksidan an.

Otorite yo te di ke yo gen videyo siveyans ki montre chofe machin espo sevis piblik la ki enplike nan aksidan motel ak yon kwazye polis ki pa te enkoni pa te gen bon fason, pandan li ajoute ke pasaje yo pat pote senti yo. "Li se aparan nan envestigasyon sa a konsa byen lwen, ke chofe a, Marco Barrios, vyole siy nan kanpe epi kontinye atrave enteseksyon an, mete tet li nan chemen machin polis la, Hiaahah Polis depatman Polis la te di.

Yo te deklare venndezan andrea Castillo te mouri nan dimanch apre aksidan an vandredi swa. Andrea rete nan Jackson Memoryal Lopital sou sipo lavi pandan ke ogan li yo te bay. "Mwen jis bezwen priye moun pou li," te di manman Susie Castillo. "Paske Bondye kenbe li ', epi pran swen li."

Fanmi ak zanmi yo te di Andrea te fek vire 21 Jedi, e li te selebre anivese nesans li Vandredi swa, le nwa Jeep konpa yo, kondwi pa menaj li 23 zan, Marco Barrios, ak yon machin polis ki pat gen zam kondwi pa ofisye Raul Somarbari collided.

Depatman Ponpye Hialeah te di tout moun sou sen nan te resevwa swen apwopriye, e ke pa te gen okenn tretman preferansyel. Yo te di viktim yo te rive nan lopital ki apwopriye yo soti de 30 minit nan aksidan an. "Sovtaj le a se yon resous ki disponib nan depatman dife nou yo transpote pasyan ki gen blesi twomatik," te di Hialeah Ponpye Kapiten CesArInosa. "Li itilize li yo pa bay ni pi gwo kalite swen pou pasyan sa yo."

Avoka fanmi Castillo a Jorge Silva, pa dako ak depatman dife a. "Epi lefet ke elikopte sa a te nan sen epi avyon yon moun ki te alet ak oryante, e yo pa t kapab kominike, men yo pa t avyon yon jen tifi ki te pandye sou che lavi, petet li paske yo pa t konnen manman li te yon ofisyel eli, silva te di.

Somarba te airlifte JMH ak yon bra fraktire, janm ak blesi tet. Li espere siviv.

Andrea ak Barrios te transpote nan JMH pa anbilans.

Barrios rete nan inite swen entansif la. Fanmi li an te anpwiye yon atirans. "Mwen degoutan osije lefet ke yo te ale devan e yo te fet yon konferans pou lapres, e yo ap eseye blame viktim nan isit la," te di avoka Barrios John Leighton.

Leighton te di ke pwop envestigasyon li an revele ke kolizyon an te pase kom ofisye a tap kondwi ak limye li yo e vites alantou 100 kilomet pou chak edtan.

Li te di yon pati nan prev la seke ofisye a te two vites. "Domaj aksidan an se ki konsistan avek aksidan machin nan depase 80 kilomet pou chak edtan," te di Leighton.

Manman Andrea te eli resaman eli nan Komisyon Konsey Miami-Dade School la. Toulede manman ak pitit fi te travay pou Vil Doral la.

Majistra JC Bermudez te lage yon deklarasyon bay fanmi an: "M ta renmen eksprime pwofon chagren mwen pou pase Andrea Castillo a. Andrea, ki te grandi nan Doral, ki te gradye nan youn nan lekol nou yo epi ki te travay pou depatman pak vil la, sete yon egzanp yon jenfi ki te angaje nan fanmi li ak kominote li la."

Nan moman sa a, ofisyel yo pa gen okenn prev pou montre ke nenpot moun ki enplike nan kolizyon an te vites.

Fanmi Castillo te di ke li genyen pwop ekspe li yo ki pwal okipe pwop envestigasyon yo.

 

AN NOU KOMANSE